We want to hear from you!Take our 2020 Community Survey!

Add React to a Website

Χρησιμοποιήστε το React σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Το React έχει σχεδιαστεί εξαρχής με γνώμονα την προοδευτική υιοθέτησή του και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το React σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Ίσως το μόνο που θέλετε είναι να προσθέσετε κάποια “στοιχεία διαδραστικότητας” σε μια υπάρχουσα σελίδα. Τα React components αποτελούν εξαιρετικό τρόπο για να το κάνετε αυτό.

Η πλειονότητα των ιστότοπων δεν είναι -και δεν χρειάζεται να είναι- single-page apps. Με λίγες σειρές κώδικα και χωρίς εργαλεία δόμησης, δοκιμάστε το React σε ένα μικρό μέρος του ιστότοπού σας. Στη συνέχεια, μπορείτε είτε να επεκτείνετε σταδιακά την παρουσία του είτε να το διατηρήσετε σε μερικά δυναμικά widgets.


Προσθήκη του React σε ένα λεπτό

Σε αυτήν την ενότητα, θα σας δείξουμε πώς να προσθέσετε ένα React component σε μια υπάρχουσα σελίδα HTML. Μπορείτε ακολουθήσετε τα βήματα στον δικό σας ιστότοπο ή να δημιουργήσετε ένα κενό αρχείο HTML για εξάσκηση.

Δεν θα χρειαστούν περίπλοκα εργαλεία ούτε απαιτήσεις εγκατάστασης. Για να ολοκληρώσετε αυτήν την ενότητα, το μόνο που θα χρειαστείτε είναι μια σύνδεση στο διαδίκτυο και ένα λεπτό από τον χρόνο σας.

Προαιρετικό: Κάντε λήψη του πλήρους παραδείγματος (2 KB συμπιεσμένο)

Βήμα 1: Προσθήκη ενός DOM container στην HTML

Καταρχάς, ανοίξτε τη σελίδα HTML που θέλετε να επεξεργαστείτε. Προσθέστε ένα κενό <div> tag για να επισημάνετε το σημείο όπου θέλετε να εμφανιστεί κάτι με το React. Για παράδειγμα:

<!-- ... υπάρχουσα HTML ... -->

<div id="like_button_container"></div>
<!-- ... υπάρχουσα HTML ... -->

Δώσαμε σε αυτό το <div> ένα μοναδικό id HTML attribute. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να το εντοπίσουμε αργότερα μέσα από τον κώδικα JavaScript και να εμφανίσουμε ένα React component εντός του.

Συμβουλή

Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα “container” <div> σαν κι αυτό οπουδήποτε εντός του <body> tag. Μπορείτε να έχετε όσα ανεξάρτητα DOM containers χρειάζεστε σε μια σελίδα. Συνήθως είναι κενά. Το React αντικαθιστά όποιο περιεχόμενο υπάρχει ήδη εντός των DOM containers.

Βήμα 2: Προσθήκη των script tags

Στη συνέχεια, προσθέστε και τα 3 <script> tags στη σελίδα HTML ακριβώς πριν από το tag κλεισίματος </body>:

 <!-- ... άλλη HTML ... -->

 <!-- Φόρτωση του React. -->
 <!-- Σημείωση: Όταν κάνετε deploy, αντικαταστήστε το "development.js" με το "production.min.js". -->
 <script src="https://unpkg.com/react@16/umd/react.development.js" crossorigin></script> <script src="https://unpkg.com/react-dom@16/umd/react-dom.development.js" crossorigin></script>
 <!-- Φόρτωση του React component μας. -->
 <script src="like_button.js"></script>
</body>

Τα πρώτα δύο tags φορτώνουν το React. Το τρίτο φορτώνει τον κώδικα του component σας.

Βήμα 3: Δημιουργία ενός React Component

Δημιουργήστε ένα αρχείο με την ονομασία like_button.js δίπλα στη σελίδα HTML σας.

Ανοίξτε αυτόν τον κώδικα starter και επικολλήστε τον στο αρχείο που δημιουργήσατε.

Συμβουλή

Αυτός ο κώδικας ορίζει ένα React component που ονομάζεται LikeButton. Μην ανησυχείτε αν δεν τον κατανοείτε ακόμη. Θα καλύψουμε τα δομικά στοιχεία του React αργότερα στο πρακτικό tutorial και τον οδηγό βασικών εννοιών. Για την ώρα, ας τον κάνουμε να εμφανιστεί στην οθόνη!

Μετά από τον κώδικα starter, προσθέστε δύο σειρές στο κάτω μέρος του like_button.js:

// ... ο κώδικας starter που επικολλήσατε ...

const domContainer = document.querySelector('#like_button_container');ReactDOM.render(e(LikeButton), domContainer);

Αυτές οι δύο σειρές κώδικα εντοπίζουν το <div> που προσθέσαμε στην HTML μας στο 1ο βήμα και, έπειτα, εμφανίζουν εντός του το React component μας με το κουμπί “Μου αρέσει”.

Αυτό ήταν όλο!

Δεν υπάρχει 4ο βήμα. Μόλις προσθέσατε το πρώτο σας React component στον ιστότοπό σας.

Για περισσότερες συμβουλές σχετικά με την ενσωμάτωση του React, δείτε τις επόμενες ενότητες.

Προβολή του πλήρους πηγαίου κώδικα του παραδείγματος

Λήψη του πλήρους παραδείγματος (2 KB συμπιεσμένο)

Συμβουλή: Επαναχρησιμοποίηση ενός Component

Είναι πολύ συνηθισμένο να θέλετε να εμφανίζετε React components σε πολλά σημεία στη σελίδα HTML. Ακολουθεί ένα παράδειγμα που εμφανίζει 3 φορές το κουμπί “Μου αρέσει” και περνάει ορισμένα δεδομένα σε αυτό:

Προβολή του πλήρους πηγαίου κώδικα του παραδείγματος

Λήψη του πλήρους παραδείγματος (2 KB συμπιεσμένο)

Σημείωση

Αυτή η στρατηγική είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν τα τμήματα της σελίδας που βασίζονται στο React είναι απομονωμένα το ένα από το άλλο. Αντιθέτως, εντός του κώδικα του React, είναι ευκολότερο να χρησιμοποιηθεί η σύνθεση components.

Συμβουλή: Ελαχιστοποίηση (Minify) JavaScript για την παραγωγή

Πριν από το deploy του ιστότοπού σας για παραγωγή, λάβετε υπόψη ότι η μη ελαχιστοποιημένη JavaScript μπορεί να επιβραδύνει σημαντικά τη σελίδα για τους χρήστες σας.

Εάν έχετε ήδη ελαχιστοποιήσει τα application scripts, ο ιστότοπός σας θα είναι έτοιμος για παραγωγή, εφόσον διασφαλίσετε ότι η deployed HTML φορτώνει τις εκδόσεις του React με κατάληξη production.min.js:

<script src="https://unpkg.com/react@16/umd/react.production.min.js" crossorigin></script>
<script src="https://unpkg.com/react-dom@16/umd/react-dom.production.min.js" crossorigin></script>

Εάν δεν περιλαμβάνετε ένα βήμα ελαχιστοποίησης για τα scripts σας, εδώ μπορείτε να βρείτε έναν τρόπο για να δημιουργήσετε ένα.

Προαιρετικό: Δοκιμή του React με το JSX

Στα παραπάνω παραδείγματα, βασιστήκαμε αποκλειστικά σε features που υποστηρίζονται εγγενώς από τα προγράμματα περιήγησης. Αυτός είναι ο λόγος που χρησιμοποιήσαμε ένα JavaScript function call για να πούμε στο React τι να εμφανίσει:

const e = React.createElement;

// Εμφάνιση ενός κουμπιού "Μου αρέσει" <button>
return e(
 'button',
 { onClick: () => this.setState({ liked: true }) },
 'Like'
);

Ωστόσο, το React προσφέρει επίσης την επιλογή χρήσης του JSX:

// Εμφάνιση ενός κουμπιού "Μου αρέσει" <button>
return (
 <button onClick={() => this.setState({ liked: true })}>
  Like
 </button>
);

Αυτά τα δύο snippets κώδικα είναι ισοδύναμα. Ενώ το JSX είναι εξ ολοκλήρου προαιρετικό, πολλοί το θεωρούν χρήσιμο για τη σύνταξη κώδικα UI - τόσο με το React όσο και με άλλες βιβλιοθήκες.

Μπορείτε να πειραματιστείτε με το JSX χρησιμοποιώντας αυτόν τον online μετατροπέα.

Γρήγορη δοκιμή του JSX

Ο γρηγορότερος τρόπος να δοκιμάσετε το JSX στο project σας είναι προσθέτοντας αυτό το <script> tag στη σελίδα σας:

<script src="https://unpkg.com/babel-standalone@6/babel.min.js"></script>

Τώρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το JSX σε οποιοδήποτε <script> tag προσθέτοντας το type="text/babel" attribute σε αυτό. Ακολουθεί ένα παράδειγμα αρχείου HTML με JSX, το οποίο μπορείτε να κάνετε λήψη και να πειραματιστείτε μαζί του.

Αυτή η προσέγγιση είναι ιδανική για εκμάθηση και δημιουργία απλών demos. Ωστόσο, καθιστά τον ιστότοπό σας πιο αργό και δεν είναι κατάλληλη για το στάδιο της παραγωγής. Όταν είστε έτοιμος να προχωρήσετε, αφαιρέστε αυτό το νέο <script> tag και τα type="text/babel" attributes που προσθέσατε. Αντ’ αυτού, στην επόμενη ενότητα θα ρυθμίσετε ένα JSX preprocessor για την αυτόματη μετατροπή όλων των <script> tags σας.

Προσθήκη του JSX σε ένα project

Η προσθήκη του JSX σε ένα project δεν απαιτεί πολύπλοκα εργαλεία, όπως ένα bundler ή ένα development server. Κατ’ ουσίαν, η προσθήκη του JSX μοιάζει πάρα πολύ με την προσθήκη ενός CSS preprocessor. Η μόνη απαίτηση είναι να υπάρχει εγκατεστημένο το Node.js στον υπολογιστή σας.

Μεταβείτε στον φάκελο του project σας στο τερματικό και επικολλήστε αυτές τις δύο εντολές:

 1. Βήμα 1: Εκτελέστε: npm init -y (εάν αποτύχει, δείτε έναν τρόπο επιδιόρθωσης)
 2. Βήμα 2: Εκτελέστε: npm install babel-cli@6 babel-preset-react-app@3

Συμβουλή

Εδώ χρησιμοποιούμε το npm μόνο για την εγκατάσταση του JSX preprocessor. Δεν θα το χρειαστείτε για οτιδήποτε άλλο. Τόσο το React όσο και ο κώδικας της εφαρμογής μπορούν να παραμείνουν ως <script> tags χωρίς αλλαγές.

Συγχαρητήρια! Μόλις προσθέσατε στο project σας μια ρύθμιση του JSX έτοιμη για παραγωγή.

Εκτέλεση του JSX Preprocessor

Δημιουργήστε έναν φάκελο με την ονομασία src και εκτελέστε αυτήν την εντολή τερματικού:

npx babel --watch src --out-dir . --presets react-app/prod 

Σημείωση

Το npx δεν είναι τυπογραφικό λάθος. Πρόκειται για ένα εργαλείο package runner που παρέχεται με το npm 5.2+.

Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος “You have mistakenly installed the babel package” (“Έχετε εγκαταστήσει εσφαλμένα το babel package”), ίσως να παραλείψατε το προηγούμενο βήμα. Εκτελέστε το στον ίδιο φάκελο και δοκιμάστε πάλι.

Μην περιμένετε να ολοκληρωθεί. Αυτή η εντολή εκκινεί ένα αυτοματοποιημένο watcher για το JSX.

Εάν τώρα δημιουργήσετε ένα αρχείο με την ονομασία src/like_button.js με αυτόν τον κώδικα JSX starter, το watcher θα δημιουργήσει ένα preprocessed like_button.js με κώδικα απλής JavaScript που είναι κατάλληλος για το πρόγραμμα περιήγησης. Όταν επεξεργαστείτε το πηγαίο αρχείο με το JSX, ο μετασχηματισμός θα εκτελεστεί εκ νέου αυτομάτως.

Επιπλέον, αυτό σας επιτρέπει επίσης να χρησιμοποιήσετε σύγχρονα features σύνταξης JavaScript, όπως κλάσεις, χωρίς να ανησυχείτε μήπως διακοπεί η εκτέλεση σε παλαιότερα προγράμματα περιήγησης. Το εργαλείο που μόλις χρησιμοποιήσαμε ονομάζεται Babel και μπορείτε να μάθετε περισσότερα για αυτό με την τεκμηρίωσή του.

Εάν διαπιστώσετε ότι εξοικειωθήκατε με τα εργαλεία δόμησης και θέλετε να τα βάλετε να κάνουν περισσότερα για εσάς, η επόμενη ενότητα περιγράφει μετρικά από τα δημοφιλέστερα και πιο προσιτά toolchains. Εάν όχι, αυτά τα script tags θα σας εξυπηρετήσουν μια χαρά!

Is this page useful?Edit this page